TOPlist
 
 
 
   
  Deutsche Version
24.9.2020
| | |
 
 BURG KOPETZEN

Zahájení konání a propagace veřejné sbírky

Od dubna r.2002 se stala firma Pegisan s.r.o. majitelem hradu Kopec v Prostiboři. Hrad je dlouhou dobu bez zastřešení, a tak dochází vlivem povětrnostních vlivů k destrukci této významné památky. Firma Pegisan s.r.o. je hlavním realizátorem obnovovacích prací hradu a také se snaží získat finanční dary pro jeho obnovu.

První zmínka o vsi uvedené pod jménem Posteborici, Prostoborici pochází z r.1115. Jako první pánové Prostiboře se píší bratři Radoslav a Bohuš, kteří jsou poprvé zmiňováni v letech 1235 – 1251. Samotný hrad byl postaven zřejmě nejpozději v polovině 13. století.

V prvním podlaží jedné z nejstarších částí hradu se nachází původní dřevěný strop. Duby, ze kterých byl strop zhotoven, byly pokáceny v r.1307 (dendrochronologický rozbor).Strop je ve velmi špatném technickém stavu, je napadený dřevomorkou a prší na něj.

Obecně prospěšná společnost při společnosti PEGISAN s.r.o. , se sídlem Rooseveltova č.p. 35, Plzeň, IČO: 26347695 tímto oznamuje, že na základě osvědčení Krajského úřadu v Plzni ze dne 1.12.2004 č.j. VVŽÚ/3052/04 zahájila dle §7/2 zákona č. 117/2001 Sb. v platném znění veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na zachování a opravu kulturní památky zámek a hrad Prostiboř (u KÚ Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Tachov zapsáno jako budova občanské vybavenosti bez č.p. a č.ev. stojící na stavební parcele st. 74 na LV 57), která by měla být ukončena dne 30.9.2007.

Peněžní prostředky prosím zasílejte na tento zvláštní účet vedený u Komerční banky a.s. číslo 35-1676230257/0100

Za zaslané prostředky předem děkujeme.

Obecně prospěšná společnost
při společnosti PEGISAN s.r.o.
zastoupená Ing. Jitkou Ždychovou

Likvidace hradu Kopec
11. červena 2005, začátek od 16.00 h.

11.6.2005 zveme
k 2. ročníku "Likvidace hradu Kopec".

Program:

15.00 - ukázky palných zbraní

16.00 - vystoupení skupin historického šermu:
Savioli - renesance
Streitax - gotický turnaj
Bakaláři - baroko

19.30 - večerní bitva

Plakát akce 2005

Fotografie z ročníku 2004.